Autorizatie de Construire

Autorizatia de constructie este actul prin care autoritatea publica locala avizeaza solutia referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor si are la baza certificatul de urbanism si avizele solicitate prin intermediul acestuia.

Se  obtine in baza Legii 50/1991 – Autorizarea lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile ulterioare, aprobate prin ordinul 1943/2001 al Ministrului Lucrarilor Publice, Transportului si Locuintei, si certifica dreptul de  incepere a lucrarii.

Autorizatia de constructie este eliberata de Primarie – Serviciul de Urbanism din localitatea / sectorul in care se va efectua lucrarea.

Daca lucrarea nu a început în perioada de valabilitate a Autorizatiei de Construire, se poate solicita Prelungirea Autorizatiei de Construire, dar cu cel putin 15 zile înainte de expirare iar prelungirea se poate solicita numai o data.

Obtinerea autorizatiei de construire este obligatorie. Realizarea de constructii fara obtinerea unei autorizatii este ilegala si se pedepseste conform legii cu amenda cuprinsa intre 1.000 si 100.000 RON. Dosarele pentru autorizatia de construire se intocmesc de catre proiectanti autorizati.

Kronos Proiect va sta la dispozitie si va garanteaza rezolvarea rapid si eficient a oricarei solicitari.

Comments are closed.