Autorizatie Demolare

Desfiintarea, demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea partiala sau totala a constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor, precum si a oricaror amenajari se poate face numai pe baza unei autorizatii de desfiintare sau de demolare, emisa in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire.

Conform legislatiei in vigoare, executarea lucrarilor de demolare, dezafectare ori dezmembrare (partiala sau totala) a constructiilor si instalatiilor aferente, precum si a oricaror amenajari se face numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute in prealabil de la autoritatile administratiei locale.

Autorizatia de desfiintare se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil – teren si/sau constructii – ori a altui act care confera dreptul de desfiintare.

Eliberarea Autorizatiei de desfiintare se face in baza unui Certificat de Urbanism si a avizelor solicitate prin intermediul acestuia.

Comments are closed.