Avize de mediu – Obtinere aviz mediu

Aviz de mediu

Avizul de mediu este emis de Agentia pentru Protectia Mediului si reprezinta punctul de vedere/actul admnistrativ al autoritatii  competente pentru protectia mediului, necesar obtinerii autorizatiei de construire.

Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei mediului.

Avizul de mediu se elibereaza numai daca proiectele, respectiv programele pentru conformare privind activitatile existente prevad eliminarea consecintelor negative asupra mediului, în raport cu prevederile aplicabile din normele tehnice si reglementarile în vigoare, conform legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

Echipa noastra poate sa intocmeasca documentatia si sa obtina pentru dumneavoastra avizul de mediu.

Comments are closed.