Aviz Distrigaz (Gaze Naturale)

Executarea constructiilor în vecinatatea retelelor de distributie a gazelor naturale, trebuie sa
respecte prevederile legale în vigoare referitoare la distantele de siguranta, zonele de protectie si de siguranta, calitatea în constructii, etc., motiv pentru care, pentru orice lucrare se va solicita avizul furnizorului de gaze, în conformitate cu urmatoarele acte normative:
- Legea nr. 351 din 14.07.2004, cu completarile si modificarile ulterioare – Legea gazelor,
publicata în M.O. nr. 679/28.07.2004, Art 3. Zona de protectie si zona de siguranta adiacente
obiectivelor din sectorul gazelor naturale;
- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
- Legea nr. 10/1995, privind calitatea în constructii cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, nr.
5/05.02.2009, publicat în M.O. partea I, nr. 255 bis/16.04.2009, pentru aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE-2008;
- Ordinul comun nr. 47/1203/509/2003 al Ministrului Economiei si Comertului,
Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministrului Administratiei si
Internelor, publicat în M.O. partea I, nr. 611/29.08.2003;

Facem precizarea ca, în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/14.07.2004, cu modificarile si completarile ulterioare – Legea gazelor, deteriorarea/avarierea sau modificarea obiectivelor de distributie a gazelor naturale constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare.

Ca si celalalte avize solicitate prin intermediul certificatului de urbanism si avizul de principiu si/sau amplasemant Distrigaz, GDF Suez sau E.ON  este obligatoriu pentru emiterea unei autorizatii de construire.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.