Aviz ENEL (Aviz de Amplasament)

Solicitarea emiterii avizelor de alimentare cu energie electrica, se face în oricare dintre situatiile:

  • realizarea unor lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel;
  • executarea sau extinderea racordurilor la retelele edilitare pentru constructii noi sau existente;
  • realizarea de lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie, retele si dotari tehnico-edilitare;
  • realizarea de lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu;
  • amplasarea unor instalatii sau obiecte utilizând ca suport elementele retelei electrice;
  • demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, partiala sau totala a constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor, a instalatiilor si utilajelor tehnologice, inclusiv a elementelor de constructii de sustinere a acestora;
  • executarea altor lucrari de constructii pentru care, conform legii, este obligatorie obtinerea unei autorizatii de construire de la organele abilitate;
  • elaborarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism: planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism si regulamentele locale de urbanism aferente acestora.

Echipa Kronos Proiect va ajuta prompt si eficient in obtinerea avizului de amplasament.

Comments are closed.