Aviz Ministerul Culturii

Avizul Ministerului Culturii si Cultelor se emite in vederea aprobarii documentatiilor de urbanism (P.U.Z. sau P.U.D.) care cuprind monumente, ansambluri ori situri istorice, inclusiv zonele de protectie ale acestora.

Monumentele istorice reprezinta bunurile imobile, constructiile si terenurile situate pe teritoriul României sau în afara tarii, apartinand statului român, importante pentru istoria, cultura si civilizatia nationala si universala.
Statutul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform legii 422/2001.

Raza de protectie a monumentelor istorice reprezinta suprafetele de teren cu imobilele aferente din jurul monumentului istoric delimitate prin planurile urbanistice, avizate conform legii, în care se instituie reglementari privind executarea de lucrari în zona.
Pâna la instituirea zonei de protectie a fiecarui monument istoric potrivit art. 8 din legea 422/2001 se considera zona de protectie suprafata delimitata cu o raza de 100 m în localitati urbane, 200 m în localitati rurale si 500 m în afara localitatilor, masurata de la limita exterioara, de jur-împrejurul monumentului istoric.

Zona protejata reprezinta suprafetele de teren cu imobilele aferente, dupa caz, situate în intravilanul sau extravilanul localitatilor, delimitate prin planurile de amenajare a teritoriului sau prin planurile urbanistice avizate si aprobate conform legii, prin care se stabilesc reglementari pentru interventiile în zonele construite sau naturale protejate.

Avizul Ministerului Culturii pentru orice tip de lucrare care se efectueaza la o cladire incadatra ca monument instoric, presupune elaborarea unui proiect de arhitectura si a unui referat intocmite doar de un architect expert verificator atestat de acest minister.

Si pentru obtinerea avizului Ministerului Culturii si Cultelor (MCPN) puteti apela la experienta si promptitudinea oferite de Kronos Proiect .

Comments are closed.