Aviz PSI

Avizele de prevenire si stingere a incendiilor (P.S.I.) sunt actele emise, în baza legii, de catre brigazile de pompieri militari, dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice în vigoare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor,  pentru îndeplinirea cerintei de calitate – siguranta la foc – a constructiilor si pentru satisfacerea exigentelor utilizatorilor si ale colectivitatilor.

Avizele si autorizatiile P.S.I. se solicita în scris de catre persoane fizice sau juridice, direct sau prin reprezentanti legali, la brigazile sau grupurile de pompieri militari în a caror zona de competenta sunt amplasate sau în care urmeaza sa fie realizate constructiile, instalatiile tehnologice sau amenajarile respective.

 

 

Comments are closed.