Category Archives: Uncategorized

Legea Nr.154/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

Legea nr. 154/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate Art. I. – Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 405 din 5 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Legea nr.7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Text publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 08 ianuarie … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Publicata in Monitorul Oficial nr. 873 din 30.10.2019. Articol unic Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

HCGMB nr. 488 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU AUTORIZAREA, CONSTRUIREA SI AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

HOTARARE nr. 488/2018-08-23 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU AUTORIZAREA, CONSTRUIREA SI AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE Din data: 23.08.2018 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucure?ti ?i raportul de specialitate al Direc?iei Generale Urbanism ?i Amenajarea Teritoriului nr. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. Prezenta lege stabileste cadrul legal care sta la baza exercitarii activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate in localitati, inclusiv pe drumurile publice din Romania, in vederea asigurarii conditiilor pentru un cadru construit coerent, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Comunicat de Presa – P.M.B. / 09.03.2012

Referitor la bannerele amplasate pe teritoriul Municipiului Bucuresti de catre Organizatia PDL-Bucuretti, Primaria Capitalei face urmatoarele precizari: În conformitate cu prevederile art. 3 alin 1, lit. h din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment