Certificat Urbanism

CertificatuI de Urbanism este actul emis de autoritatile administratiei publice locale, prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil sau teren, stabilite prin evidentele existente si documetatiile de  urbanism aprobate.

Respectarea prevederilor specificate in Planul de Urbanism General (PUG) este obligatorie. Din certificatul de urbanism veti sti ce aveti voie si cum puteti construi.
Certificatul contine referinte despre:

  • regimul de inaltime a constructiei
  • pozitia viitoarei constructii ( aliniamente fata de strada,, vecini, etc) cota de inaltime la cornisa;
  • valoarea maxima pentru ProcentuI de Ocupare – (POT) – calculat ca raport intre aria construita si aria lotului de teren (uzual,  procentul de ocupare a terenului este de pana la 40% pentru zonele de locuit)
  • valoarea maxima pentru CoeficientuI de Utilizare al Terenului (CUT) calculata ca raport intre aria construita desfasurata si aria lotului de teren

Prin eliberarea Certificatului de Urbanism, administratia publica locala stabileste, printre altele, si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea eliberarii autorizatiei de construire.

Prin Certificatul de Urbanism, administratia publica poate cere si alte avize si acorduri care trebuiesc obtinute de solicitant si care se refera la zonele asupra carora s-a instituit un anumit regim de protectie sau de restrictii de construire (protectia zonelor naturale; protejarea monumentelor istorice; zone cu trafic aerian; vecinatatea constructiilor si ansamblurilor cu caracter militar; drumuri; retele electrice si de telecomunicatii; magistrale de transport de gaze, de produse petroliere; cai ferate si navigabile; cursuri de apa; statii meteo; surse si gospodarii de apa, amenajari de imbunatatiri funciare etc.).

In functie de ceea ce doriti sa construiti, Primaria mai poate solicita intocmirea altor documentatii precum:

PUD – Plan Urbanistic de Detaliu

PUZ – Plan Urbanistic Zonal

PUG – Plan Urbanistic General

Pentru obtinerea tuturor autorizatiilor si avizelor necesare, aveti nevoie doar de Kronos Proiect Consulting.

Comments are closed.