Comunicat de Presa – P.M.B. / 09.03.2012

Referitor la bannerele amplasate pe teritoriul Municipiului Bucuresti de catre Organizatia PDL-Bucuretti, Primaria Capitalei face urmatoarele precizari:

În conformitate cu prevederile art. 3 alin 1, lit. h din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, “lucrarile de constructii cu caracter provizoriu: chioacuri, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si spatiile publice […] se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire precum si a reglementarilor privind proiectare si executarea constructiilor” .  

Anexa 2, litera h a aceluiasi act normativ defineste constructiile cu caracter provizoriu ca fiind “chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile si in spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. In sensul prezentei legi, realizarea constructiilor provizorii se autorizeaza in aceleasi conditii in care se autorizeaza constructiile definitive”, având o durata de existenta limitata, precizata si prin autorizatia de construire.

Afirmatia cuprinsa in comunicatul PDL Bucuresti referitoare la faptul ca “toate banner-ele sunt amplasate conform legii, cu autorizatie de la primariile de sector” este nefondata, întrucât,  acordurile/ avizele emise de Primariile de sector (vezi acordul nr. 18435/ 24.02.2012 al primariei sectorului 2 anexat) nu tin loc de autorizatie de construire, act emis in conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executtrii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Totodata, prin precizarea cuprinsa in avizul nr. nr. 18435/ 24.02.2012 al Primariei sectorului 2, potrivit careia, „bannerele electorale cu dimensiunile de 6mx1m sunt confectionate din poliplan inscriptionat cu autocolant”, se recunoaste ca acestea constituie materiale cu caracter electoral, încalcându-se prevederile art 61 din Legea nr. 67/2004, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit careia ”campania electorala începe cu 30 de zile înainte de data alegerilor […]”.

Din aceste considerente, Primarul General al Municipiului Bucuresti a emis Dispozitia nr.238/07.03.201, in conformitate cu art 33 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si, in temeiul art 61 (2) si art 68 (1), din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a dispus „desfiintarea constructiilor provizorii, respectiv esarfe publicitare (bannere) amplasate fara documente legale pe teritoriul apartinând domeniului public/ privat al Municipiului Bucuresti.

Astfel, afirmatiile din comunicatul PDL Bucuresti, prin care se face trimitere la Legea Publicitatii Stradale si la regulamentul de aplicare al acesteia, sunt nefondate, întrucât Legea publicitatii stradale nu este in vigoare, ea nefiind publicata in monitorul Oficial, iar  la nivelul Municipiului Bucuresti a fost adoptat de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti Regulamentul Local de Publicitate al Municipiului Bucuresti, înca din luna ianuarie 2011, in prezent suspendat prin actiunea formulata in instanta de catre Prefectul Municipiului Bucuresti.
Prin urmare, actiunile desfasurate in scopul desfiintarii constructiilor provizorii respective se desfasoara in conditii exprese stipulate de legislatia in vigoare.

Totodata, Primaria Municipiului Bucuresti face precizarea ca, odata cu  bannerele amplasate de catre Organizatia PDL, au fost indepartate si alte astfel de afisase amplasate in mod ilegal. Dispozitia emisa de Primarul General vine si ca urmare a campaniei de ecologizare a orasului desfasurata anual de Primaria Municipiului Bucuresti.

NOTA:
In ziua de 08.03.2012 au fost desfiintate un numar de 68 de bannere in sectoarele 3, 2 si 6, dupa cum urmaza:
Sectorul 2: 24 bannere, dintre care 18 electorale si 6 cu alt caracter
Sectorul 3: 16 bannere, dintre care 11 electorale si 5 cu alt caracter
Sectorul 6: 28 bannere, dintre care 25 electorale si 3 cu alt caracter

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>