Servicii Conexe

- Obtinem certificate de urbanism emise de Primariile de sector, respectiv Primaria Municipiului Bucuresti;
- Obtinem planuri cadastrale, de incadrare in zona, de situatie 1: 500 si 1:2000, vizate de Directia Patrimoniu, Proprietati si Cadastru Bucuresti;
- Intocmim documentatia completa si obtinem autorizatii de construire respectiv avize de amplasament pentru reclame, firme luminoase, bannere, mesh-uri, totemuri, casete luminoase, panouri publicitare, amenajari interioare, imprejmuire teren, etc;
- Intocmim expertize tehnice vizate de expert tehnic avizat M.L.P.A.T.;
- Intocmim referate de verificare de rezistenta si stabilitate exigenta A1 vizate de expert verificator de proiecte atestat M.L.P.T.L.;
- Obtinem acordul proiectantului initial al cladirii (S.C.Proiect Bucuresti S.A.);
- Intocmim documentatia si obtinem avizul I.S.C (Inspectoratului de Stat in Constructii Bucuresti) pentru orice lucrare propusa (amenajari interioare, construire balcon,  modificari si recompartimentari interioare);
- Intocmim documentatii complete si obtinem avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie termica, telefonizare, gaze naturale, salubritate, transport urban;
- Intocmim referate de specialitate pentru monumente istorice de catre un expert arhitect , atestat  de Ministerul Culturii si Cultelor Romania
- Intocmim documetatia si obtinem avizul de la Directia pentru Cultura Culte si Patrimoniu Cultural National (D.C.C.P.C.N.);
- Intocmim documentatii necesare obtinerii avizului de la Autoritatea de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti (D.S.P.);
- Intocmim documentatia necesara obtinerii avizului de la Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti pentru amplasare reclame, firme luminoase, amenajari sau modificari interioare;
- Intocmim documentatii tehnice necesare obtinerii avizului pentru utilizarea temporara a domeniului public, in vederea amplasarii de terase sezoniere;
- Intocmim documentatia necesara obtinerii avizului de protectie civila de la Inspectoratul pt Situatii de Urgenta din Municipiul Bucuresti (I.S.U.);
- Intocmim documentatia si obtinem aviz de prevenire si stingere a incendiilor, necesar obtinerii autorizatiei de construire/demolare;
-  Intocmirea documentatiei precum si obtinerea unui aviz de conformitate solicitat de Primaria Sectorului 6 Bucuresti;
- Intocmim documentatia necesara obtinerii unui aviz de urbanism pt. amplasare panou mobil stradal, precum si a altor obiecte amplasate pe domeniul public (lazi sau vitrine frigorifice);
- Demersuri pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire/demolare;
- Intocmim documentatii si obtinem aviz/acord de functionare pentru activitati comerciale (restaurant, cafenea, etc);

Comments are closed.